Rombobjörn

Ebrev till ledamöter i EU-parlamentet om programvarupatent

Inför EU-parlamentets andra omröstning om direktivförslaget om "datorrelaterade uppfinningar" skickade jag det här ebrevet till de svenska ledamöterna (med vars och ens namn givetvis):

Datum: 2005-06-29 03:45:20 +02:00
Från: Björn Persson
Till: N N
Ärende: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

Hej N N!

Jag skriver till dig med anledning av direktivförslaget om patent på
datorrelaterade uppfinningar, som ni ju snart ska rösta om i EU-parlamentet.

Jag föreställer mig att ni i EU-parlamentet är tämligen irriterade över att
ministerrådet spolade alla parlamentets ändringar från den första
behandlingen. Det irriterar åtminstone mig, och alla jag känner som är
insatta i frågan. Nu måste ni ju i princip göra om allt reparationsarbetet som
gjordes vid den första behandlingen för att få till ett vettigt direktiv, men
på mycket kortare tid och med krav på absolut majoritet för varje ändring.
Kravet på absolut majoritet är upprörande i sig. Varje ledamot som är
frånvarande eller lägger ned sin röst räknas ju då som en röst för att anta
rådets text. Det är inte precis vad jag kallar en rättvis omröstning.

Det sägs att det finns många påtryckare i Bryssel som utger sig för att
representera småföretag, men som i själva verket är utsända av
sammanslutningar av stora internationella företag. Syftet ska vara att ge er
parlamentsledamöter ett falskt intryck av att även småföretagare tycker att
programpatent är bra. Om detta är sant är det mycket oroande. Jag hoppas
verkligen att ni inte låter EUs lagstiftning påverkas av rena bedrägerier.

När storföretagens representanter talar sig varma för patent på datorprogram
bör man hålla i minnet vad Bill Gates sade 1991 om situationen i USA:

"If people had understood how patents would be granted when most of today’s
ideas were invented and had taken out patents, the industry would be at a
complete standstill today. The solution . . . is patent exchanges . . . and
patenting as much as we can. . . . A future start-up with no patents of its
own will be forced to pay whatever price the giants choose to impose. That
price might be high: Established companies have an interest in excluding
future competitors."

Gates medverkar alltså gärna till att hämma programvarubranschens utveckling
om det gör att Microsofts dominerande ställning cementeras. Men Microsofts
utsända i Bryssel talar knappast om stillestånd eller om att omöjliggöra
konkurrens. De hävdar tvärtom att programvarupatent stimulerar utvecklingen,
inte sant?


Jag jobbar som programmerare på ett litet företag som heter Emediate. För
Emediate utgör den stora mängden programvarupatent ett hot - och likaså för
alla andra små programvaruföretag. Vi har inte skuggan av en möjlighet att
leta igenom patentregistren för att se om vi riskerar att göra intrång på
något patent. Det skulle kräva resurser av en helt annan kaliber än våra. Att
bygga upp ett företag under sådana förhållanden är som att bygga hus på ett
minfält. Vi kan inte se var minorna finns, men med största sannolikhet bygger
vi ovanpå några av dem. Efter flera år kan någon mina plötsligt utlösas och
rasera huset, när någon patentinnehavare bestämmer sig för att börja pressa
småföretag på pengar.

Möjligheten att skaffa egna patent har vi ingen nytta av. Med ett enstaka
patent står man sig slätt mot ett stort företags arsenal av hundratals eller
tusentals patent, och givetvis har vi ingen möjlighet att skaffa oss en
arsenal som kan mäta sig med storföretagens. Upphovsrätten passar oss mycket
bättre än patent. Upphovsrätt till våra program får vi automatiskt, utan
något kostsamt och tidskrävande ansökningsförfarande, och upphovsrätten låter
inte någon annan få ensamrätt till det vi har skrivit själva, som patenten
gör.

Därför hoppas jag innerligt att du är på plats och röstar, så att vi kan få
igenom de nödvändiga ändringarna med absolut majoritet.


För att direktivets uttalade mål - att förtydliga patentlagen och harmonisera
tolkningen av den - ska kunna uppnås, behövs följande ändringar:

· Begreppet "teknisk" måste definieras. Ett krav på att uppfinningar ska vara
tekniska blir alldeles tandlöst om patentverken kan kalla vad som helst för
teknik. Teknik bör definieras som tillämpad naturvetenskap - att använda och
behärska naturkrafterna - så att det klargörs att beräkningsmetoder inte är
tekniska. För att ytterligare understryka detta bör det också skrivas
uttryckligen att databehandling inte ska anses vara ett teknikområde. Detta
kan inte sägas tydligt nog om vi ska kunna få stopp på det skenande
europeiska patentverket.

· Den engelska termen "computer-implemented invention" är en självmotsägelse
och måste bort. Det som är datorimplementerat är ett program, och program är
INTE uppfinningar. Det bör i stället stå "computer-aided",
"computer-supported" eller "computer-related". Den svenska termen
"datorrelaterad" är ganska bra, men motsvarar inte alls
"computer-implemented". Om den engelska termen blir "computer-aided" eller
"computer-supported" bör förstås översättningen "datorstödd" användas på
svenska.

· Det måste klargöras att patent aldrig får komma i vägen för kommunikation
och samverkan. För att främja konkurrens och framåtskridande är det viktigt
att program från olika utgivare kan kommunicera med varandra. Om filformat
och kommunikationsprotokoll blir patenterbara så får man inlåsningseffekter
som kan ge en enskild utgivare en ohälsosam dominans på marknaden. Därför
måste det vara tillåtet att skriva och distribuera ett program som kan
hantera samma filformat eller kommunikationsprotokoll som ett annat program,
utan att tvingas köpa patentlicenser.

· Friheten att publicera måste säkras. Det måste alltid vara tillåtet att
publicera program som man har skrivit själv. Det innebär att så kallade
programkrav måste förbjudas.

Om de här ändringarna inte kan genomdrivas så bör EU-parlamentet avvisa hela
direktivförslaget hellre än att godkänna ett direktiv med kryphål stora nog
för elefanter.


Jag försöker inte muta dig med glass, som vissa patentivrare lär ha gjort den
första juni. Jag vill bara be dig att hjälpa till och rösta fram ett
reparerat direktiv, för min och alla programmerares skull, för småföretagens
och den fria konkurrensens skull, och för hela samhällets skull.

Hälsningar
Björn Persson

Svar från Inger Segelström 2005-06-29

Svar till Inger Segelström 2005-06-29

Svar från Jonas Sjöstedts assistent 2005-06-29

Svar från Eva-Britt Svensson 2005-06-29

Svar från Cecilia Malmström 2005-06-29

Svar från Cecilia Malmström 2005-07-06

Svar till Cecilia Malmström 2005-07-06

Svar från Anders Wijkman 2005-07-07

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka