Rombobjörn

Svar till Cecilia Malmström

Det här är mitt svar på det andra ebrevet från Cecilia Malmström:

Datum: 2005-07-06 18:10:12 +02:00
Från: Björn Persson
Till: Cecilia Malmström
Ärende: Re: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

onsdagen den 6 juli 2005 16:40 skrev du:
> Hej
> Det glädje dig säkert  att veta att en förkrossande majoritet av
> Europaparlamnetet idag förkastade hela förslaget

Ja, det var mycket glädjande. Jag har redan sett pressmeddelandena, men tack 
ändå för beskedet!

Det allra bästa hade varit ett direktiv med ett klart och tydligt förbud mot 
patent på rena beräkningsmetoder, eftersom det skulle ha satt press på 
patentverken, men när nu direktivförslaget hade blivit så tilltrasslat och 
mångtydigt så skulle det knappast ha varit möjligt att "förvandla svavelsyra 
till vin" som FFII uttryckte det. Det här var nog den bästa lösningen som 
gick att uppnå.

Tack för din hjälp!

Björn Persson

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka