Rombobjörn

Svar från Anders Wijkman

Så här svarade kristdemokraten Anders Wijkman på mitt ebrev:

Datum: 2005-07-07 15:22:40 +02:00
Från: Anders Wijkman
Ärende: Svar angående mjukvarupentet

Hej,  

 

Jag har fått många brev och mail med anledning av mjukvarupatentet. Frågan har stötts och blötts i över fyra år. När Europaparlamentet så till sist skulle komma till ett avgörande blev resultatet att vi med stor majoritet avvisade förslaget. Med tanke på hur mycket tid och kraft som lagts ned på frågan kändes det litet snöpligt. 

 

Men skälen att avvisa förslaget var goda. Splittringen var stor inom parlamentet. Vi riskerade att som resultat få ett förslag som var luddigt och som inte skulle glädja någon.  

 

Hela frågan är komplicerad. Teknikutvecklingen har ställt mycket på huvudet inom patenträtten. Det är inte bara den nu aktuella striden om patent på mjukvara, utan även det faktum att teknikutvecklingen går så rasande snabbt. Själv arbetade jag för att hitta fram till en kompromiss där företags berättigade krav på att kunna skydda reella innovationer skulle tillgodoses men där samtidigt patent på ren mjukvara skulle vara förbjudet. Vissa av föredraganden Michel Rocards ändringsförslag verkade i denna riktning. Vi hade därtill väckt specifika ändringsförslag vad gäller vissa definitionsfrågor samt för att säkerställa kravet på interoperabilitet. Men det är historia nu. Förslaget har fallit. Det innebär ingen idealisk situation. Långt därifrån. Men inget direktiv är bättre än ett dåligt direktiv. 

 

Vad som nu händer är oklart. Det finns starka krafter för att skapa ett s k europapatent, men då inte enbart för mjukvara utan ett generellt sådant. Vi får se om Kommissionen är förmögen att lägga fram ett sådant. I det sammanhanget blir det naturligtvis aktuellt att noga bevaka just de frågor som aktualiserats i samband med det nu dödförklarade mjukvarupatentet. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anders Wijkman 

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka