Rombobjörn

Svar från Cecilia Malmström

Det här är folkpartisten Cecilia Malmströms andra svar på mitt ebrev:

Datum: 2005-07-06 16:40:14 +02:00
Från: Cecilia Malmström
Till: Björn Persson
Ärende: RE: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

Hej

Det glädje dig säkert  att veta att en förkrossande majoritet av Europaparlamnetet idag förkastade hela förslaget

Hälsningar

Cecilia Malmström

Svar till Cecilia Malmström 2005-07-06

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka