Rombobjörn

Svar till Inger Segelström

Det här är mitt svar på ebrevet från Inger Segelström:

Datum: 2005-06-29 16:44:02 +02:00
Från: Björn Persson
Till: Inger Segelström
Ärende: Re: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

onsdagen den 29 juni 2005 08:33 skrev du:
> Hej
> TAck för mail
> Det som är besvärligt är att det här är det första området jag jobbat med
> någonsin och jag har suttit i riksdagen i 10 år är bristen på viljan att
> hitta en kompromiss från båda sidorna. Därför kommer det beslutet vi fattar
> varken att bli långsiktigt eller något bra
> När man kan kompromissa om andra frågor som fredsfrågor, terrorism
> och stora världsomfattade frågor är det för mig obegripligt hur de
> engagerade i det här inte varit konstruktiva och fortfaradne inte
> ens är överens om bakgrund
> Mvh
> Inger S

Jag kan förstå att det verkar konstigt att det inte går att kompromissa, men
jag har faktiskt svårt att se hur en kompromiss skulle vara möjlig. Det finns
två skäl till det:


För det första är själva kärnfrågan tämligen svartvit. Antingen är
datorprogram patenterbara eller så är de det inte. Antingen drar man en
tydlig gräns mellan materia och information, mellan atomer och siffror,
mellan fysik och matematik, eller också öppnar man för patent på alla slags
beräkningsmetoder, affärsmetoder och sätt att presentera information. Jag kan
åtminstone inte se någon annan gränsdragning som en domstol skulle kunna döma
efter. Så hur skulle en kompromiss då se ut? "Programvarupatent beviljas bara
på måndagar och torsdagar."? Det vore ju löjligt.

Jag räknade upp fyra viktiga punkter och dem står jag för, men det är för att
jag känner att det är nödvändigt att vara övertydlig. Det kan se ut som att
det finns utrymme för att kompromissa genom att slopa två av dem eller så,
men det skulle inte bli någon riktig kompromiss ty alla punkterna hänger
ihop. Egentligen borde det inte behövas något direktiv. Det borde räcka med
det som står i den befintliga patentlagen:

"Som en uppfinning anses aldrig vad som enbart är
1. en upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
2. en konstnärlig skapelse,
3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller
för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
4. en presentation av information."

Det är ju kristallklart. Det borde räcka. Ändå har patentjuristerna med det
europeiska patentverket i spetsen lyckats vränga lagen dithän att man nu
rutinmässigt beviljar patent på just dessa saker, så tydligen måste lagen
förtydligas ytterligare. Därför räknade jag upp fyra punkter (som motsvarar
ännu fler ändringsförslag), men egentligen kan mina fyra punkter sammanfattas
i fyra ord: "Programvara är inte patenterbar".


För det andra är det svårt att förhandla med personer som inte är ärliga om
vad det är de vill. Alla parter påstår sig vilja förhindra att program och
affärsmetoder blir patenterbara som i USA, och då tycker man ju att det borde
gå att komma överens, men sedan ser man hur vissa personer konsekvent
motarbetar de tydliga definitioner och entydiga formuleringar som skulle
åstadkomma just det. Den enda förklaringen jag kan komma på är att man i smyg
försöker göra direktivet vagt och fullt av kryphål. Det är ingen bra grund
för kompromisser.

Det låter väl som om jag bara smutskastar motståndarsidan, men det är
faktiskt det här intrycket jag har fått. Bland patentmotståndarna är det i
alla fall ingen som har motarbetat sina egna uttalade syften, så vitt jag
vet.


Det närmaste en kompromiss jag har sett är en idé som juristen Mikael Pawlo
har lagt fram, att ge datorprogram en helt egen skyddsform som varken är
upphovsrätt eller patent, men han har inte ens kommit med något förslag på
hur ett sådant skydd skulle se ut, och det går hur som helst inte att pressa
in det i det här direktivet.


Hälsningar
Björn Persson

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka