Rombobjörn

Svar från Inger Segelström

Så här svarade socialdemokraten Inger Segelström på mitt ebrev:

Datum: 2005-06-29 08:33:57 +02:00
Från: Inger Segelström
Till: Björn Persson
Ärende: RE: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

Hej

TAck för mail

Det som är besvärligt är att det här är det första området jag jobbat med någonsin och jag har suttit i riksdagen i 10 år är bristen på viljan att hitta en kompromiss från båda sidorna. Därför kommer det beslutet vi fattar varken att bli långsiktigt eller något bra

När man kan kompromissa om andra frågor som fredsfrågor, terrorism och stora världsomfattade frågor är det för mig obegripligt hur de engagerade i det här inte varit konstruktiva och fortfaradne inte ens är överens om bakgrund

Mvh

Inger S  

Svar till Inger Segelström 2005-06-29

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka