Rombobjörn

Svar från Cecilia Malmström

Så här svarade folkpartisten Cecilia Malmström på mitt ebrev:

Datum: 2005-06-29 11:17:48 +02:00
Från: Cecilia Malmström
Till: Björn Persson
Ärende: RE: Du hjälper väl till att förhindra patent på beräkningar?

Hej!

 

Tack för ditt utförliga mail om det sk mjukvarupatentet. 

 

Vi får dagligen massor med mail från personer, företag och andra med olika synpunkter på denna fråga. Själv har jag försökt följa den noga i ett år men det är verkligen komplicerat. Nu är det som du vet skarpt läge och parlamentet ska rösta om förslaget den 6 juli. Proceduren kan man ha synpunkter på, jag var en av dem som krävde att allt skulle skicka tillbaka till kommissionen så att vi kunde börja om. Detta gick inte kommissionen med på tyvärr. Men i övrigt är frågans hantering helt enligt regelboken och man kan inte säga att förfarandet är odemokratiskt. 

 

Nu står utskottets förslag och andra ändringsförslag mot ministerrådets "common position" och som du vet måste alla ändringsförslag nu tas med absolut majoritet (367 röster). Det innebär att det blir svårt att ändra på "common position". Vi diskuterar just nu i min grupp, liberalerna, hur vi skall rösta. Själv kommer jag först att rösta för det ändringsförslag (som jag nyligen fått veta kommer att finnas på bordet vid omröstningen) som vill skicka hela förslaget till papperskorgen. Detta eftersom det under tidens gång blivit allt mer uppenbart för mig att vi riskerar att få en otydlig och dålig lagstiftning. Det tycks som om de flesta kan leva med att det inte blir något direktiv alls och då är det bättre att vänta några år och se vart utvecklingen går. Tyvärr kommer detta förslag, att förkasta alltihop, troligen inte få majoritet, så då gäller det att förbättra förslaget så mycket det går. Just nu förbereds och diskuteras olika ändringsförslag i parlamentet och jag har sett flera förslag som jag anser kommer att förbättra "common position" som jag kommer att rösta för. Flera att dessa förslag har brett stöd i parlamentet från bla liberaler och parlamentets föredragande i frågan, Rocard, och hans grupp. Men det är först den 6 juli som vi vet vad utfallet blir.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Cecilia Malmström (fp), Europaparlamentariker 

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka