Rombobjörn

Frågor till politiska partier om övervakning av hyresgäster

Det här brevet skickade jag till Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Piratpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (med respektive partis namn givetvis):

Datum: 2012-05-08 23:58:22 +02:00
Från: Björn Persson
Till: X-partiet
Ärende: Frågor om er inställning till övervakning

Hej X-partiet!

Jag har några frågor till er, men först ska jag berätta om bakgrunden:

Min hyresvärd har monterat nya lås på portarna. Det nya låssystemet använder
så kallad RFID-teknik. Hyresgästerna har fått trådlösa nyckelbrickor att låsa
upp portarna med. Varje nyckelbricka har ett unikt nummer som identifierar
hyresgästen, och det numret registreras och tidsstämplas varje gång man låser
upp porten, och sparas i två veckor i en central databas. Det innebär att
låssystemet också är ett övervakningssystem. Den som har möjlighet att läsa
loggen åtminstone varannan vecka har fullständig koll på vilka tider varje
hyresgäst kommer hem.

Att vi blir övervakade ansåg värden sig inte behöva berätta för hyresgästerna.
Det fick jag veta först när jag ringde och frågade om just den saken. Det här
låssystemet håller på att införas i stor skala över hela Sverige, och det är
troligen mycket få av de boende som är medvetna om att de blir registrerade
varje gång de går in i sina hem.

Registreringen är inte en oavsiktlig bieffekt av att ha ett elektroniskt
låssystem, utan den är avsiktligt införd. Det tillhörande
administrationsprogrammet är försett med sökfunktioner för att ta fram loggar
för en viss dörr eller en viss hyresgäst med mera. En representant för värden
har uttryckligen sagt att de vill använda den loggningsfuktion som finns i
låssystemet.

Vilket problem det är meningen att övervakningen ska lösa har jag däremot inte
kunnat få något ordentligt svar på. Personerna jag har pratat med har inte
känt till något syfte med loggningen utan har försökt komma på tänkbara syften
när jag har frågat. En person uppgav att loggen kan komma att användas för att
vidta åtgärder mot störningar, men kunde inte redogöra för hur den skulle vara
användbar till det. Det har också föreslagits att polisen kan vilja se loggen
efter ett inbrott, men det förslaget faller på sin egen orimlighet. I loggen
kommer polisen att se vilka som har öppnat porten omkring tiden för inbrottet,
men alla dessa personer kommer att ha fullt legitima skäl att vistas i huset
eftersom de bor där. Man kan inte börja misstänka folk utan några andra
grunder än att de har gått in i sitt eget hem. Tydligen har värden inte något
genomtänkt syfte med övervakningen, utan de registrerar så mycket de kan för
den händelse att det skulle bli användbart någon gång.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:

Anser X-partiet att det bör vara tillåtet för en hyresvärd att registrera
hyresgästerna varje gång de går in i sina egna hem?

Anser X-partiet att det bör vara tillåtet att föra ett sådant register
utan att ha ett tydligt syfte med registreringen?

Anser X-partiet att det bör vara tillåtet att föra ett sådant register
utan att underrätta hyresgästerna om att de blir övervakade?

Observera att jag inte frågar om vad som är tillåtet enligt gällande lag, utan
vad ni som parti anser bör vara tillåtet.

Jag har skickat de här frågorna till ett antal olika partier. Det ska bli
intressant att jämföra svaren.

Björn Persson

Svar från Kristdemokraterna 2012-05-10

Svar från Piratpartiet 2012-05-11

Svar från Folkpartiet 2012-05-15

Svar från Centerpartiet 2012-05-17

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka