Rombobjörn

Svar från Folkpartiet om övervakning av hyresgäster

Så här svarade Natalia Rylander i Folkpartiet på mina frågor om övervakning av hyresgäster:

Datum: 2012-05-15 12:39:37 +00:00
Från: Folkpartiet Liberalerna
Till: bjorn@rombobjörn.se
Ärende: Re: {Info mejlbox}, Frågor om er inställning till övervakning

Hej Björn, tack för dina frågor.

 

Det du beskriver är knepigt att bedöma, och på många sätt ligger dessa detaljer utanför ramen för vad som normalt är "politiska" frågor, men eftersom du ställer så detaljerade frågor, kan det förtjäna ett detaljerat svar.

 

Du skriver att du egentligen inte vill ha svar på vad lagen tillåter idag, men med tanke på den sak du beskriver tror jag ändå detta måste vara utgångspunkten för ett svar, eftersom det i frågor som den här handlar väldigt mycket om enskildheter och nyanser, inte svart eller vitt.

 

Det låter som om lagringen på vissa punkter kan vara ett brott mot Personuppgiftslagen. Det är definitivt fråga om insamling och lagring av personuppgifter som KAN vara av känslig karaktär. Det måste då finnas ett uttalat syfte med lagringen (vilket det iofs. framgår att det kanske finns, av din beskrivning - om än vagt och möjligen inte tillräckligt genomtänkt och starkt skäl) och dessutom behöver de boende vara informerade.

 

Dock är uppgifterna förmodligen att räkna som "privat behandling" (min bedömning baserat på vad Datainspektionen sagt om bl.a. uppsättning om kameror i gemensamma utrymmen i hyresbostäder et.c.) vilket gör att delvis andra regler gäller så länge inte uppgifterna normalt kan utlämnas till tredje part. (Polisen eller liknande räknas inte, om de utreder brott. Men däremot företag eller privatpersoner som så att säga "inte har med uppgifterna att göra".)

 

Det är så klart svårt att bedöma bara utifrån din beskrivning. Det finns många omständigheter som kan göra lagringen befogad - till exempel många stölder i området. Det är trots allt ofta inte enbart boende som har tillträde med hjälp av låsbrickor, utan alla möjliga andra personer som rör sig i huset - från tidningsbud till hemtjänst.

 

En annan faktor som kan påverka bedömningen, är att uppgifterna bara sparas i två veckor. Om det är så, och om detta tillsammans med en trygg och säker behandling av uppgifterna under lagringen, så påverkar det hur pass allvarligt intrång i integriteten som lagringen utgör.

 

Anledningen till denna utvikning är att Folkpartiet i huvudsak står bakom de lagar vi har på det här området idag och enligt dessa, är det sådana här faktorer som man ska ta fasta på vid en bedömning. Det gäller i hög grad den första konkreta frågan du ställer, om det ska vara tillåtet för hyresvärdar.

 

Ja, om det finns goda skäl, betryggande hantering, information om registreringen och uppgifterna inte lagras längre än nödvändigt. Annars nej.

 

(Och av det, framgår ju också ungefärligen svaren på de övriga frågorna.)

 

Jag kan också nämna att det finns en rad punkter där Folkpartiet vill skärpa lagens syn jämfört med idag. I just det här fallet har det framför allt betydelse när det gäller Datainspektionens roll och resurser att kunna övervaka enskilda bostadsrättsföreningars och/eller hyresvärdars aktiviteter. (Dvs. att de faktiskt följer lagens krav, och inte minst lever upp till sina egna utsatta löften om lagring och förstörelse et.c.)

 

Vill du veta mer om vad Folkpartiet tycker, kan du också läsa här:

 

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/integritet/

 

Med vänliga hälsningar
Natalia Rylander
Politisk Sekreterare (FP)
_________________________________
Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
Riksdagen, 100 12 Stockholm

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka