Rombobjörn

Svar från Kristdemokraterna om övervakning av hyresgäster

Så här svarade Julia Forssmed i Kristdemokraterna på mina frågor om övervakning av hyresgäster:

Datum: 2012-05-10 07:57:10 +02:00
Från: Julia Forssmed
Kopia: bjorn@rombobjörn.se
Ärende: Re: Frågor om er inställning till övervakning

Hej Björn

 

Vi har inte möts av dessa specifika frågeställningar innan. Jag har dock hört talas om att det finns, som jag förstått det, rätt många hyresvärdar/bostadsrättsföreningar som tillämpar den här typen av system

 

Jag har svårt att kommentera alla olika delar men några generella saker kan jag dock säga
- Det måste alltid finnas ett syfte och en proportion i den här typen av åtgärder
- Det måste självklart ges information till alla berörda om både vad som gäller och vad som är syftet.

 

Hälsningar,
Julia Forssmed
Handläggare
Kristdemokraternas Riksdagskansli
08-786 58 95

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka