Rombobjörn

Svar från Centerpartiet om övervakning av hyresgäster

Så här svarade Inger Fredriksson i Centerpartiet på mina frågor om övervakning av hyresgäster:

Datum: 2012-05-17 08:44:53 +02:00
Från: Centerpartiet
Till: Björn Persson
Ärende: SV: Frågor om er inställning till övervakning

Hej Björn!
Tack för ditt brev med det allvarliga innehållet. För Centerpartiets sida är detta ett fullkomligt oacceptabelt förhållande. Johan Linander, som är vice ordförande i Justitieutskottet och vår rättspolitiske talesman, hade aldrig hört talas om något liknande. Han rekommenderade dig att ta kontakt med Datainspektionen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Vänligen,
Inger Fredriksson

 

Centerpartiets Riksorganisation

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka