Rombobjörn

Kort ebrev till ledamöter i EU-parlamentet om programvarupatent

Inför EU-parlamentets första omröstning om direktivförslaget om "datorrelaterade uppfinningar" skickade jag ett ebrev i några olika varianter till de svenska ledamöterna. Här är ett exempel:

Datum: 2003-08-27 09:09:47 +02:00
Från: Björn Persson
Till: N N
Ärende: Angående programvarupatent

Hej N N!

Jag ber dig att rösta emot det föreslagna direktivet om patent på programvara
nu på måndag.

Jag har märkt att vissa organisationer av patentadvokater och direktörer
trycker på för att få direktivet godkänt. Vad vi programmerare tycker i
frågan borde också ha viss relevans, eller hur? Det är ju trots allt vi som
blir tvungna att arbeta på ett minfält om direktivet blir antaget - ett
minfält av triviala patent som kan förstöra vårt arbete om vi råkar trampa på
dem.

Rösta nej så har du stöd från en stor majoritet av EUs programmerare. Godkänn
inte detta brott mot den europeiska patentkonventionen!

Tack på förhand!
Björn Persson
programmerare

(Notera att omröstningen sköts upp drygt tre veckor. Den blev alltså inte av på måndagen efter som jag trodde när jag skrev breven.)

Svar från Karl Erik Olssons assistent 2003-09-25

Svar från Lisbeth Grönfeldt Bergmans assistent 2003-10-02

Svar från Anders Wijkman 2003-10-06

Svar från Peder Wachtmeister 2003-11-14

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka