Rombobjörn

Svar från Anders Wijkman

Så här svarade kristdemokraten Anders Wijkman på mitt ebrev:

Datum: 2003-10-06 11:16:24 +02:00
Från: Anders Wijkman
Till: Björn Persson
Ärende: Re: Angående programvarupatent

Tack för alla goda råd och synpunkter på det föreslagna direktivet om data-relaterade uppfinningar (McCarthy). Det har funnits en utbredd oro för att direktivet skulle begränsa, eller förhindra, möjligheten för mindre företag att utveckla nya programvaror, vilket många brevskrivare på ett belysande sätt uttryckt.

 

Europaparlamentet har nu röstat om ärendet. Personligen hade jag ett gott samarbete med bl.a. Linux-User-Group, som bidragit med mycket konstruktiv kritik. Omröstningen föll väl ut och jag följde i mångt och mycket Linux-User-Groups s.k. röstlista.

 

De olika delomröstningarna klargjorde på ett tydligt sätt att det inte ska vara möjlig att patentera mjukvara. Linux-User-Group hade ekommenderat att vi skulle säga nej till direktivet som sådant. Den linjen vann inte. Orsaken är att det gällande direktivet inom Europeiska patentorganisationen EPO är problematiskt, eftersom det tolkas olika i Europas medlemsstater. (I praktiken innebär dagens situation att en "data-relaterad" uppfinning kan patenteras i ett medlemsland, men inte ett annat). I och med det antagna direktivet sänder Europaparlamentet dock en tydligt signal att datapatentlagen ska tolkas mycket strikt.

 

Med vänlig hälsning,
Anders Wijkman

 

Office of Mr. Anders Wijkman, MEP
Assistant: Niklas Bennwik
European Parliament
Rue Wiertz, ASP 7F265
1047 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 284 54 01
Fax: +32 2 284 94 01


>>> Björn Persson 08/27/03 09:09 >>>
Hej Anders Wijkman!

Jag har hört sägas att du är skeptisk till det föreslagna direktivet om
patent på programvara. Det är bra!

Jag har märkt att vissa organisationer av patentadvokater och direktörer
trycker på för att få direktivet godkänt. Vad vi programmerare tycker i
frågan borde också ha viss relevans, eller hur? Det är ju trots allt vi som
blir tvungna att arbeta på ett minfält om direktivet blir antaget - ett
minfält av triviala patent som kan förstöra vårt arbete om vi råkar trampa på
dem.

Rösta nej så har du stöd från en stor majoritet av EUs programmerare. Godkänn
inte detta brott mot den europeiska patentkonventionen!

Tack på förhand!
Björn Persson
programmerare

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka