Rombobjörn

Svar från Lisbeth Grönfeldt Bergmans assistent

Så här svarade moderaten Lisbeth Grönfeldt Bergmans assistent på mitt ebrev:

Datum: 2003-10-02 17:10:30 +02:00
Från: Lisbeth Grönfeldt Bergman
Till: Björn Persson
Ärende: Re: Angående programvarupatent

Hej!

 

Tack för ditt mail.

 

Moderaterna röstade för direktivet om patenterbarhet av datorrelaterade uppfinningar. Vi, tillsammans med vår partigrupp i Europaparlamentet, EPP-ED, anser att direktivet förbättrar förutsebarheten och ökar rättssäkerheten eftersom beviljade patent kommer att vara giltiga i hela EU. För företagare verksamma på den inre marknaden är det dessutom bra att det finns en garanti för att patent för datorrelaterade uppfinningar beviljas på samma grunder överallt inom EU och att de nationella domstolarna behandlar omtvistade patent på samma sätt. Så är inte fallet idag.

 

Direktivet tillåter inte patentering av mjukvara. Uppfinningar måste uppfylla samma krav som gäller för andra patent: de måste ha en uppfinningshöjd, innehålla ett tekniskt bidrag och innebära en teknisk lösning på ett problem. Direktivet kommer att förhindra en utveckling mot patentering av så kallade "affärsmetoder" och är till och med striktare än nuvarande lagstiftning och det europeiska patentkontorets praxis.

 

Det råder samsyn om ovanstående inom EU; vare sig EU-kommissionen, Europaparlamentet (vars omröstningsresultat den 25 september innebär en skärpning av EU-kommissionens förslag) eller ministerrådet, där medlemsstaternas regeringar finns representerade, vill skapa en lagstiftning som innebär att ren mjukvara kan patenteras.

 

Med vänlig hälsning


Ulf Emanuelli

Moderaterna i Europaparlamentet

 

Office of Lisbeth Grönfeldt Bergman MEP
The Moderate Party, Sweden

 

Assistant Ulf Emanuelli
 
Room 7F359
European Parliament
Rue Wiertz
BE-1047 Brussels
 
Tel: 00322 284 58 36 (Brussels)
Fax: 00322 284 98 36
Tel: 0033 388 17 58 36 (Strasbourg)
Fax: 0033 388 17 98 36
www.moderat.lisbeth.se

>>> Björn Persson 08/27/03 09:09 >>>
Hej Lisbeth Grönfeldt Bergman!

Jag ber dig att rösta emot det föreslagna direktivet om patent på programvara
nu på måndag.

Jag har märkt att vissa organisationer av patentadvokater och direktörer
trycker på för att få direktivet godkänt. Vad vi programmerare tycker i
frågan borde också ha viss relevans, eller hur? Det är ju trots allt vi som
blir tvungna att arbeta på ett minfält om direktivet blir antaget - ett
minfält av triviala patent som kan förstöra vårt arbete om vi råkar trampa på
dem.

Rösta nej så har du stöd från en stor majoritet av EUs programmerare. Godkänn
inte detta brott mot den europeiska patentkonventionen!

Tack på förhand!
Björn Persson
programmerare

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka