Rombobjörn

Svar på lagstiftningsfrågor från EU-kommissionen

I december 2013 ställde EU-kommissionen ett antal frågor om behovet av ändrade upphovsrättslagar. Eftersom kommissionen begärde att få svaren i form av en redigerad version av deras dokument med frågor så finns mina svar här i ett PDF-dokument. Tyvärr är numreringen trasig och formateringen förvirrande i kommissionens dokument.

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka