Rombobjörn

Svar från Inger Schörling

Så här svarade Inger Schörling i Miljöpartiet på mitt brev:

Datum: 2003-05-28 12:25:35 +02:00
Från: Inger Schorling
Till: Björn Persson
Ärende: patent p^ datorprogram

Hej Björn Persson,

Tack för ditt brev daterat den 14 maj.
Jag måste säja patentfrågan är komplicerat och svår, ibland obegriplig.
Mina kollegor som arbetar i rättsutskottet gör sitt bästa för att förklara alla turer för oss andra på våra gruppmöten.

Jag uppskattar ditt brev eftersom du tydligen kan ämnet och dessutom kan förklara problematiken på ett förståeligt sätt.
Jag delar din uppfattning och jag är nästan helt säker på att alla kolleogor i gröna gruppen tycker detsamma. Men jag ska tala med de ansvariga i utskottet.

Med vänlig hälsning
Inger Schörling
EU-parlamentariker, mp

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.

Tillbaka