English

Rombobjörn

Hej, jag heter Björn Persson. Det här är min personliga vävserver där jag lägger diverse information som jag vill att andra ska kunna komma åt. Somligt kan vara av intresse för en större krets, och den här sidan är till för att länka till sådant. Vissa sidor finns bara på engelska.

till minne av privatlivet, dött 18 juni 2008

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.