Rombobjörn

Storlekar:

Bild: U ATA4027-61.jpeg

runstensfragmentet U ATA4027/61 (Spånga 284:2) inmurat i Spånga kyrkas södra vägg i Stockholms kommun

Bilden togs den 17 maj 2013.