Rombobjörn

Storlekar:

Bild: Sundby runhällar.jpeg

Runhällarna vid Sundby i Stockholms kommun: Till vänster syns U 80. Till höger skymtar U 81.

Bilden togs den 25 maj 2013.