Rombobjörn

Storlekar:

Bild: Sundby U 81 rättvänd.jpeg

Runhällen U 81 vid Sundby i Stockholms kommun, sedd rättvänd. Linjerna är mycket grunda och svåra att se ur den här vinkeln.

Bilden togs den 25 maj 2013.