Rombobjörn

Storlekar:

Bild: Husby två stenar.jpeg

Två fornminnen vid Husby gravfält i Stockholms kommun: till vänster runstenen U 74 (Spånga 80:1), till höger en rest sten utan inskrift (Spånga 80:2).

Bilden togs den 3 juni 2013.