Rombobjörn

diplomering 2011

Storlekar:

Kungliga Tekniska Högskolans diplomeringshögtid den 24 maj 2011