Rombobjörn

Storlekar:

Bild: privatlivet.jpeg

Den 18 juni 2008 införde Sveriges riksdag, på regeringens befallning, lagstadgad massavlyssning av både Sveriges befolkning och andra länders tele- och datatrafik.

Bilden togs den 18 juni 2008.