Rombobjörn

Storlekar:

Bild: OpenRISC.jpeg

Ett föredrag om OpenRISC ska strax börja.

Bilden togs den 12 november 2011.