Rombobjörn

Storlekar:

Bild: vit gatsten 2.jpeg

Här lär den vita färgen inte bli bortnött i första taget.

Bilden togs den 15 november 2009.