English

Rombobjörn

System_Log

System_Log är en adabindning till syslog-funktionerna i Unix. Med den kan man skicka loggmeddelanden till systemloggen från ett adaprogram.

Källkoden finns tillgänglig som utgåvor och i ett offentligt Git-förråd.

Dokumentation

Det finns dokumentation i form av kommentarer på engelska i paketspecifikationen. Utöver dem vill du kanske läsa manualsidan för syslog, som du bör få fram med kommandot man 3 syslog på alla Unixlika system.

Licens

System_Log är fri programvara. Det är tillåtet att sprida den vidare och/eller modifiera den i enlighet med villkoren i GNU General Public License version 3, som har publicerats av Free Software Foundation.

Försedd med IPv6. Giltig XHTML 1.1. Giltig CSS 2.